Daily Archives: 14 stycznia 2013

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik był synem bogatego kupca. Gdy miał 10 lat, zmarł mu ojciec i chłopca wziął pod opiekę wuj, kanonik włocławski. Mikołaj uzyskał gruntowne wykształcenie. Najpierw studiował w Akademii Krakowskiej, a potem w Bolonii i Padwie (astronomię, matematykę, prawo i medycynę). Otrzymał także święcenia kapłańskie, ale jego ulubiona dziedziną wiedzy była zawsze astronomia. W owych czasach uważano, że Ziemia jest centrum wszechświata. Kopernik stwierdził jednak, że nie zgadza się to z obserwacjami astronomicznymi. Odkrył, że Słońce jest nieruchome, Ziemia zaś i inne planety krążą wokół niego. Ustalił również, że Ziemia obiega Słońce w ciągu roku, a jej obrót wokół własnej osi trwa 24 godziny. Kopernik był jednak przekonany, że planety krążą wokół Słońca po idealnie kolistych orbitach. Dopiero 50 lat później, Johannes Kepler, posługując się dokładnymi obliczeniami Tychona Brahego, wskazał, że orbity te mają kształt eliptyczny. Teoria Kopernika legła u podstaw, kiedy to wielkiego astronoma Galileusza zmuszono, by wbrew swemu przekonaniu stwierdził, że Ziemia jest nieruchoma.

Charakterystyka absolutyzmu oświeconego

Dla wielu historyków sam fakt istnienia absolutyzmu oświeconego jest kwestią sporną. Trudno, bowiem połączyć idee oświecenia z władzą absolutną. Okres ten powodował ukierunkowania się władcy w pewnym, określonym kierunku i osiągnięciu zamierzonego celu. Idee oświecenia były bardzo silne, stąd też taki a nie inny zwrot panujących. Kładziono duży nacisk na szkolnictwo, głównie rycerskie, stąd też budowy nowych szkół finansowane były przez monarchę. Wspomagano rozwój szkolnictwa parafialnego. W okresie tym panowała całkowita tolerancja religijna. Władca otaczał się uczonymi i filozofami, często korzystając z ich rad i wiedzy. Należy również nadmienić, że wspierana była działalność artystyczna i sami artyści. Zreformowano także prawo cywilne i karne. Władza zwracała się ku mieszczaństwu z uwagi na ich wszechstronne wykształcenie. Otrzymywali oni różne prawa i przywileje. Troszczono się tez o los chłopa, bo to na nim głównie spoczywał ciężar utrzymania i wyżywienia całego kraju. Te wszystkie szczytne cele i działania miały w efekcie dążyć do jednego celu: możliwości prowadzenia wojen.