Daily Archives: 26 stycznia 2013

Krzysztof Kolumb

Krzysztof Kolumb potrafił marzenie wcielać w życie. W owych czasach żeglarze europejscy próbowali znaleźć drogę morską do Chin, Japonii i Indii. Kolumb wiedział, że Ziemia jest kulista, uznał więc, że najłatwiej będzie dotrzeć do Japonii, żeglując na zachód. Ten biegły w swoim fachu żeglarz próbował zainteresować swym pomysłem króla Portugalii, ale jego staranie spełzły na niczym. Również król angielski Henryk VII nie chciał sfinansować tak ryzykownego przedsięwzięcia. Wówczas Kolumb postanowił popróbować szczęścia w Hiszpanii. Hiszpańscy władcy – król Ferdynand i królowa Izabela – zwlekali z podjęciem decyzji cztery lata. Wreszcie, gdy zrezygnowany Kolumb opuścił dwór królewski, przybył posłaniec królowej z zawiadomieniem, że ostatecznie Izabela sfinansuje wyprawę. Trzeciego sierpnia 1492 roku Kolumb rozwinął żagle i wyruszył na wyprawę. Wreszcie 12 października Kolumb trafił na ląd. Okazało się później, że była to jedna z wysp archipelagu Bahamy. Jednak Kolumb był pewny, że dotarł do Indii.

Dżuma

Powieść „Dżuma” autorstwa Alberta Camusa przedstawia dzieje miasta Oran, które trapi epidemia dżumy. Jej pierwszymi oznakami są pojawiające się w domach mieszkańców ciała zarażonych szczurów. Po pewnym czasie zaczęli także chorować ludzie. Przybyły do miasta lekarz, Bernard Rieux, bierze na siebie odpowiedzialność walki z chorobą. Zarządza sztabem medycznym, organizuje działania mające zatrzymać jej rozpowszechnianie, a także opisuje poszczególne przypadki. Jego postać charakteryzuje się heroicznością i wiarą w pokonanie choroby. Innymi bohaterami utworu są między innymi tajemniczy Jean Tarrou, nieśmiały urzędnik Joseph Grand, dziennikarz Raymond Rambert, czy ksiądz Peneloux. Ten ostatni początkowo traktuje dżumę jako karę za ludzkie grzechy, zmienia jednak swój światopogląd po śmierci niewinnego dziecka, synka miejscowego sędziego. Mimo poniesienia olbrzymich ofiar, orańczykom udaje się w końcu pokonać chorobę, co okazuje się być niezbyt wygodne dla drobnego oszusta Cottarda, który ostatecznie zostaje aresztowany.