Daily Archives: 12 lutego 2013

Absolutyzm oświecony w państwach Habsburgów

Za panowania Marii Teresy w Austrii, Czechach i na Morawach dokonało się wiele zmian. Dokonano reform administracyjnych, skarbu wojska oraz wymiaru sprawiedliwości w scentralizowanym kierunku. Także wspólne rządy Marii Teresy z Józefem II obfitowały mnóstwem reform. Została ograniczona pańszczyzna oraz wydano zakaz rugowania chłopów z ziemi, za to podniesiono podatki, jakie płaciła szlachta. Zniesiono poddaństwo osobiste chłopów i proklamowano opiekę państwa nad nimi. Zniesiono tortury, ale wprowadzono nowy, surowy kodeks karny. Duchowieństwo zostało opodatkowane bez zgody papieża. Po kasacji zakonu jezuitów powołany został do życia Fundusz Edukacyjny, Narodową Komisję Edukacyjną, inwestowano w liczne szkoły ludowe. Nowością było uznanie związku małżeńskiego za umowę cywilną. Prawo spadkowe stało się jednolite. Następca Józefa II, Leopold II wycofał się z najbardziej drażliwych decyzji swego poprzednika. Między innymi zwrócił Węgrom uprawnienia samorządowe. Kolejny władca, Franciszek II całko wiece zaniechał już reform, opierając swą władzę na szlachcie i arystokracji.