Daily Archives: 10 marca 2013

Absolutyzm oświecony w Rosji

Rosja charakteryzowała się dystansem i izolacją, który dzielił ją od Europy w wielu dziedzinach. Powodem tego faktu był brak dostępu do morza oraz celowa polityka carów. Piotr I był pierwszym carem, który zobaczył bogactwa i nowoczesność w Anglii, Holandii. Chciał, przeto przybliżyć zacofany kraj do reszty krajów europejskich, a okoliczności ku temu sprzyjały. Stłumił bunt strzelców moskiewskich, który decydował o wyborze nowego cara. Stworzył pułki gwardyjskie w miejsce zacofanej organizacji strzelców, stworzył regularną armię i flotę morską. Powołał Senat Rządzący, który całkowicie był od niego uzależniony. Kraj podzielił na gubernie, prowincje i dystrykty. Dokonał reformy szkolnictwa, tworząc nowe szkoły, w tym świeckie i Akademię Nauk. Po latach walk o władzę na skutek przewrotu tron moskiewski objęła Katarzyna II. Jej bezlitosna polityka wobec poddanych i państw słabszych wyniosła ją na szczyt potęgi. Jednak i ona dokonywała niezbędnych reform: przede wszystkim jeszcze bardziej scentralizowała władzę. Wzmocnieniu uległy samorządy szlacheckie; chłopi zostali obróceni w niewolników, dokonano sekularyzacji dóbr kościelnych. Z pewnością był to absolutyzm, ale daleki od oświeconego.

Wrócić z niczym

Nie zawsze udaje nam się załatwić wszystko po naszej myśli. Niekiedy nabiegamy się z jęzorem do samej ziemi, zajmie nam taka latanina mnóstwo czasu, a jednak i tak niczego nie wskóramy i wkurzeni na cały świat wracamy z niczym do domu. Jedyne, co możemy w takiej sytuacji zrobić, to rozłożyć bezradnie ręce, a potem odczekać jakiś czas, a nuż po jego upływie uda nam się gdzieś coś wskórać. O ludziach pracujących na przykład w dyplomacji czasem mówimy, że wrócili skądś z niczym – kraj prowadził z innym państwem jakieś ważne negocjacje, ale nie przyniosły one spodziewanych rezultatów. Jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą i dba o interesy swoje firmy, to także nie ma tak, że wszystko idzie zawsze pięknie i dokładnie tak, jak by sobie to zaplanował. Jeździ zatem w różne miejsca, ażeby załatwiać nowe kontrakty, ale nie zawsze mu się to udaje, więc czasem wraca z niczym. Tak samo sprawa się ma na przykład z samorządowymi działaczami, którzy dla swego regionu próbują wiele rzeczy załatwiać.

„Stary człowiek i morze”

Opowieść o gorliwym rybaku nosi tytuł taki, jaki jest ukazany w tytule. Autorem tej wspaniałej lektury szkolnej jest Ernest Hemingway. Opowieść ta jak sama nazwa wskazuje jest o starym człowieku, który kochał morze i był rybakiem, jednak o bardzo długiego czasu nie mógł złapać żadnej ryby. Autorowi nie chodzi jednak o małe rybki które łapie się wędkami. W tej książce rybak chce złapać bardzo dużą rybę a mianowicie rybę, która nazywa się marlin. Jednak zanim ją złapie czeka go na pełnym morzu wiele trudności. Stary, – bo tak najczęściej określa się głównego bohatera tej książki, miał jednego przyjaciela. Był nim mały chłopiec, który często wypływał z nim w morze, aby mu pomagać w łowieniu wielkich sztuk. Po wielu dniach tułaczki na pełnym morzu od trzymania linki na końcu, której był marlin zdrętwiała mu lewa ręka i przez kilka dni nie mógł jej ruszać. Od słońca, braku żywności i wody do picia stary człowiek zaczyna rozmawiać do siebie i do swoich części ciała. Człowiek ten mówił, że wszystkie stworzenia i gwiazdy to są jego bracia i siostry.