Daily Archives: 2 kwietnia 2013

Koalicja

Sytuacja w Europie na początku 1806 roku zapowiadała pewną stabilizację. Austria poddała się, a car Aleksander I rozważał możliwość zawarcia pokoju. Jednak Wielkiej Brytanii udało się nakłonić do wojny króla Prus Fryderyka Wilhelma III i utworzyć IV koalicję. Na jego decyzję wpływ miały angielskie złoto, obawa Prus przed całkowitym zdominowaniem krajów niemieckich przez Napoleona, a także przyjaźń cara Aleksandra. Prusacy byli pewni przewagi swojej wytresowanej armii, przekonanie to jednak szybko okazało się złudne. 14 października 1806 roku rozegrały się dwie bitwy, Napoleon pokonał wojska pruskie pod Jeną, a najwybitniejszy napoleoński marszałek rozbił ich drugą armię. Francuzi zajęli Berlin i przekroczyli Odrę. Korzystając ze wsparcia polskich powstańców, opanowali Poznań i Warszawę. W 1807 roku wojska Napoleona, walcząc w trudnych zimowych warunkach, rozbiły siły rosyjsko – pruskie pod Iławą, zdobyły Gdańsk i ponownie pokonały Rosjan pod Frydlandem. Klęski militarne zmusiły Rosję i Prusy do negocjacji. Pokój został zawarty w 1807 roku w Tylży. Prusy straciły połowę obszarów. Między innymi Westfalię otrzymał brat Napoleona, Hieronim.