Daily Archives: 5 września 2016

Ambicje Faleńskiego

Ambicje dramatyczne wiodły Felicjana w dziedzinę utworów cyklicznych, wprowadzających wielkie wydarzenia z historii świata starożytnego, zwłaszcza z dziejów Rzymu. Trylogia Gród siedmiu wzgórz, stała się realizacją tych zamierzeń, obalenie więc władzy królewskiej i powstanie republiki, jej najwyższe osiągnięcia w wojnach punickich, upadek wreszcie cesarstwa pod naporem ludów germańskich – to człony wielkiego dramatu, którego epizod, powstanie żydowskie, dostarczył wątku sztuce Syn gwiazdy, a który zestawiać by można z dziełami takimi, jak Krasińskiego Irydion lub Agezylausz Słowackiego. Plastyczna wizja przeszłości, wnikliwe rozumienie przełomowych procesów historycznych, umiejętność tworzenia postaci ludzkich o wymiarach monumentalnych – wyznaczają dramatom rzymskim Felicjana miejsce bardzo poczesne w nie napisanych dotąd dziejach dramaturgii polskiej. Z dzieł jego innych wspomnieć trzeba Królową, w której autor poszedł torem poprzedników i następców, tj. udramatyzował dzieje królowej Jadwigi, osiągając w niezwykle barwnym widowisku to, o co zabiegali bez powodzenia jego rówieśnicy, stworzył bowiem widowisko popularne, i to widowisko dobre. A wreszcie próbował Felicjan sił również w komedii, w obrazkach prostych, żywych, dowcipnych, sięgających od drobnych humoresek po przezabawne farsy.