Daily Archives: 16 listopada 2016

Adam Staszczyk

image Adam Staszczyk, który w karierze swej miał również kilka lat pracy nauczycielskiej w szkole kolejowej w Warszawie. W i 1X79 wystawił on w Krakowie dwa wodewile, cieszące się dużą popularnością, w latach zaś późniejszych pisywał nowinki historyczno-patriotyczne, należące do stałego repertuaru scen amatorskich, galicyjskich i śląskich. Najwymowniejszym i dowodem uznania, jakim cieszył się Staszczyk, jest afisz teatru krakowskiego z 26 listopada 1898 r., zawiadamiający o przedstawieniu, na które złożyły: Wyspiańskiego Warszawianka, Gryfity Wspomnienia, Epizod dramatyczny na tle 1863 roku oraz Staszczyka Noc w Belwederze. Romantyczni uprawiali jednak przede wszystkim powieść, drukowa na w odcinkach dzienników, w tygodnikach i miesięcznikach. Niektórzy z nich uchodzili nawet za znakomitych pisarzy, w ciągu bowiem długiego żywota płodzili nieznużenie dziesiątki tomów. Tak było z Janem Zachariasiewiczem, który w powieściach, jak Święty Jur, zajmował się rodzącym się wówczas w Galicji życiem politycznym ukraińskim i wynikającymi stąd konfliktami narodowościowymi.