Benjamin Franklin

W młodości Benjamin Franklin imał się przeróżnych zajęć w Ameryce i w Anglii. Wróciwszy do Ameryki, założył swoją własną drukarnię i mając 23 lata, zmonopolizował druk banknotów dla Pensylwanii. W 175 roku został poczmistrzem w tej kolonii. Interesowała go nauka, a zwłaszcza zjawiska elektryczne. Starał się dowieść, że błyskawic jest w istocie gigantyczną iskrą elektryczną. Wypuścił latawca w chmurę burzową i wykazał, że iskra pojawia się na metalowym kluczu przywiązanym do wilgotnego sznurka przy latawcu. Ten sławny eksperyment doprowadził do wynalezienia piorunochronu. W 1757 roku Franklin został przedstawicielem Pensylwanii w Londynie. Występował w parlamencie przeciwko polityce podatkowe rządu brytyjskiego w amerykańskich koloniach. Później pomagał Thomasowi Jeffersonowi w przygotowaniu deklaracji niepodległości, a następnie wyjechał do Paryża, by pozyskać poparcie Francuzów dla rewolucji amerykańskiej. Zyskał we Francji tak wielką popularność, że kiedy zmarł jeden z pisarzy francuskich powiedział: „Wyrywał błyskawice z chmur i berła z rąk tyranów”.