Category Archives: Biografie

Benjamin Franklin

W młodości Benjamin Franklin imał się przeróżnych zajęć w Ameryce i w Anglii. Wróciwszy do Ameryki, założył swoją własną drukarnię i mając 23 lata, zmonopolizował druk banknotów dla Pensylwanii. W 175 roku został poczmistrzem w tej kolonii. Interesowała go nauka, a zwłaszcza zjawiska elektryczne. Starał się dowieść, że błyskawic jest w istocie gigantyczną iskrą elektryczną. Wypuścił latawca w chmurę burzową i wykazał, że iskra pojawia się na metalowym kluczu przywiązanym do wilgotnego sznurka przy latawcu. Ten sławny eksperyment doprowadził do wynalezienia piorunochronu. W 1757 roku Franklin został przedstawicielem Pensylwanii w Londynie. Występował w parlamencie przeciwko polityce podatkowe rządu brytyjskiego w amerykańskich koloniach. Później pomagał Thomasowi Jeffersonowi w przygotowaniu deklaracji niepodległości, a następnie wyjechał do Paryża, by pozyskać poparcie Francuzów dla rewolucji amerykańskiej. Zyskał we Francji tak wielką popularność, że kiedy zmarł jeden z pisarzy francuskich powiedział: „Wyrywał błyskawice z chmur i berła z rąk tyranów”.

Krzysztof Kolumb

Krzysztof Kolumb potrafił marzenie wcielać w życie. W owych czasach żeglarze europejscy próbowali znaleźć drogę morską do Chin, Japonii i Indii. Kolumb wiedział, że Ziemia jest kulista, uznał więc, że najłatwiej będzie dotrzeć do Japonii, żeglując na zachód. Ten biegły w swoim fachu żeglarz próbował zainteresować swym pomysłem króla Portugalii, ale jego staranie spełzły na niczym. Również król angielski Henryk VII nie chciał sfinansować tak ryzykownego przedsięwzięcia. Wówczas Kolumb postanowił popróbować szczęścia w Hiszpanii. Hiszpańscy władcy – król Ferdynand i królowa Izabela – zwlekali z podjęciem decyzji cztery lata. Wreszcie, gdy zrezygnowany Kolumb opuścił dwór królewski, przybył posłaniec królowej z zawiadomieniem, że ostatecznie Izabela sfinansuje wyprawę. Trzeciego sierpnia 1492 roku Kolumb rozwinął żagle i wyruszył na wyprawę. Wreszcie 12 października Kolumb trafił na ląd. Okazało się później, że była to jedna z wysp archipelagu Bahamy. Jednak Kolumb był pewny, że dotarł do Indii.

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik był synem bogatego kupca. Gdy miał 10 lat, zmarł mu ojciec i chłopca wziął pod opiekę wuj, kanonik włocławski. Mikołaj uzyskał gruntowne wykształcenie. Najpierw studiował w Akademii Krakowskiej, a potem w Bolonii i Padwie (astronomię, matematykę, prawo i medycynę). Otrzymał także święcenia kapłańskie, ale jego ulubiona dziedziną wiedzy była zawsze astronomia. W owych czasach uważano, że Ziemia jest centrum wszechświata. Kopernik stwierdził jednak, że nie zgadza się to z obserwacjami astronomicznymi. Odkrył, że Słońce jest nieruchome, Ziemia zaś i inne planety krążą wokół niego. Ustalił również, że Ziemia obiega Słońce w ciągu roku, a jej obrót wokół własnej osi trwa 24 godziny. Kopernik był jednak przekonany, że planety krążą wokół Słońca po idealnie kolistych orbitach. Dopiero 50 lat później, Johannes Kepler, posługując się dokładnymi obliczeniami Tychona Brahego, wskazał, że orbity te mają kształt eliptyczny. Teoria Kopernika legła u podstaw, kiedy to wielkiego astronoma Galileusza zmuszono, by wbrew swemu przekonaniu stwierdził, że Ziemia jest nieruchoma.