Hiszpania

Do blokady kontynentalnej przyłączyła się większość krajów europejskich, między innymi Austria i Prusy. Odmówiły udziału w niej tylko Szwecja i Portugalia. Nawet Dania, dotychczasowa brytyjska sojuszniczka, z obawy przed Napoleonem zdecydowała się na przystąpienie do niej. W odwecie brytyjska flota popłynęła pod Kopenhagę i ostrzelała miasto z armat zabijając tysiące ludzi. Dążenie cesarza Francuzów do całkowitego uniemożliwienia Wielkiej Brytanii handlu z kontynentem wymusiło na nim nowe podboje. W 1807 roku francuska armia przy udziale Hiszpanii zajęła Portugalię, zmuszając jej króla do ucieczki do swojej kolonii – Brazylii. Następnie Napoleon zdecydował się zająć Hiszpanię. Jej władcą był Karol IV Burbon, jednak w rzeczywistości władzę sprawowała jego żona Maria Luiza i jej kochanek, awansowany ze stajennego na premiera. Cesarz w 1808 roku zmusił Karola oraz jego syna do abdykcji. Królem został brat Napoleona, Józef, dotychczasowy władca Neapolu. W Hiszpanii wprowadzona została konstytucja, zniesiono feudalne przywileje szlachty i duchowieństwa, zlikwidowana tortury i Świętą Inkwizycję.