Napoleon władcą

Dyktatorskie rządy Napoleona nie były krwawe. W więzieniach przebywało dwa i pół tysiąca osób, co w porównaniu z około 500 tysięcy przetrzymywanych za Robespierra było liczbą niewielką. Nie dochodziło też do żadnych masowych mordów, a opozycjonistów zmuszano najczęściej do emigracji. Sprawnie działała policja, zwłaszcza gdy na jej czele stanął Joseph Fouche. Była ona wspomagana przez cenzurę i kontrolę korespondencji. Francja stała się państwem policyjnym. Zachowano niezależność sądów, ale sędziów wybierał sam Napoleon. Swoje funkcje pełnili oni dożywotnio i byli nieusuwalni. Wszystkie działania Bonapartego miały na celu ustabilizowanie sytuacji wewnętrznej państwa/. Sprzyjało temu ogłoszenie powszechnej amnestii i zgoda na powrót emigrantów. Nie oddano im jednak zabranych wcześniej majątków w obawie przed utratą poparcia mieszczan i chłopów, którzy je przejęli. Napoleon nakazał też otwarcie wielu nieczynnych kościołów, co wywołało entuzjazm społeczeństwa, głównie wiejskiego. Chociaż sam był religijnym sceptykiem, doprowadził do unormowania stosunków z papiestwem, podpory podpisując w 1801 roku konkordat. Zgodnie z nim państwo zachowało wpływ na wybór biskupów i proboszczów, którzy nadal musieli składać przysięgę na wierność Francji.